No

VERDENSROMMET
 VERDENSROMMET
EN / NO
Gabrielle Paré Berke Ince Rodrigo Ghattas-Pérez Kristen Keegan Yu Shuk Pui Bianca Hisse Anaclara Talento Acosta Montserrat Llampallas Lexie Owen Patricia Carolina Rodriguez Ana Dunjic Shahrzad Malekian Prerna Bishnoi Enrique Roura Pérez Jaan-Yuan Kuo Lady Tatiana Lozano Prieto Tolga Balcı Jinbin Chen Olive Bieringa Nayara Leite Kebreab Demeke Stacy Brafield Viviana Cárdenas Kobie Nel Mehdi Torkaman Ying-Chu Shih Andrea Fritsvold Jessica MacMillan Sarah Kazmi Anthony Morton Emilie Wright Cirenia Escobedo Amalia Wiatr Lewis Samrridhi Kukreja  Jessica Williams-Holmberg Qianhui Qian Janine El Khawand Palak Dudani Duduzile LS Mathonsi Nemanja Cadjo

Verdensrommet er et solidaritetsnettverk (140+ kunstnere) for globale diasporakunstnere i Norge, spesielt de fra land utenfor EU/EØS. Verdensrommet er en oppfordring til selvorganisering, en oppfordring om å nå ut til hverandre, om å utvikle infrastrukturer for gjensidig hjelp og bruke våre felles krefter for å overvinne sårbarhet og usikkerhet rundt innvandring.
Siden mars 2020 har vi vært i overlevelsesmodus, og vi har utfordret et liberalt demokratisk system som lukker øynene for den systemiske urettferdigheten og ulikheten kunstnere og kulturarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever i sine forsøk på å etablere seg i landet. Utbruddet av Covid-19-pandemien har bare gjort det hele vanskeligere. For at Norge skal kunne oppfylle sine visjoner om en bærekraftig flerkulturell og internasjonal kunstscene, må myndighetene ta grep for å møte de stadig mer prekære problemene knyttet til de arbeidsforholdene disse kunstnerne lever under. Myndighetene må foreta nødvendige endringer i innvandringsregelverket.
Når sosiale fordeler og velferdsbistand gjøres utilgjengelige for innvandrere, blir kritisk forskning og nye solidaritetsøkonomier viktige. Vi står for rettferdig innvandringspolitikk, bedre livs- og arbeidsforhold, og oppmuntrer til nye visjoner om fremtiden for kunstneres arbeid. Gjennom advokatvirksomhet, veiledning og nettverksbygging vil Verdensrommet rette oppmerksomhet mot de sosioøkonomiske og arbeidsmessige problemstillingene.
Vi inviterer alle som ønsker å samarbeide til å være med på å lage en plan for hvordan vi kan komme oss styrket ut av de mange krisene som finner sted på en og samme tid. For eksempel kan det dreie seg om å skape nye fellesskapsøkonomier, om å sette omsorg i hjertet av kunstneriske og sosiale debatter.
Arbeids- og sosialdepartementet har på høring et forslag til endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendige næringsdrivende i utlendingsforskriften. Les det offisielle høringsbrevet her. Høringsfristen er 22. januar.

Last ned de offisielle høringssvarene fra NBK, UKS og Verdensrommet her.

Join Mailinglist